CommercieelMerkTypenummerApparaatnaamServicenummerMachinecodeProductie

AWB1580

Hilton 1580   010032134  

AWV150E

Ardo 150   010032150  

AWB1277

Hilton 1277   010032156  

AWV160E

Ardo 160   010032158  

AWB1670

Hilton 1670   010032183  

DC1275

Nordland 1275   014032018  

EDYW7570

Merloni   010032106  

ELLISSIMO/C

Nordland    010032166  

E616-1

Ardo 616   010032215  

FLS105L

Ardo 105   010980036  

FLS120L

Ardo 120   010980047  

FLS100E

Ardo 100   010980052  

FLS125S

Ardo 125   010980069  

FLS121L

Ardo 121   010980073  

FLO167L

Ardo 167   010980103  

FLO168L

Ardo 168   010980104  

FLO88E

Ardo 88   010980105  

FLO148L

Ardo 148   010980107  

FLO108E

Ardo 108   010980108  

FLO148S

Ardo 148   010980113  

FLO108L

Ardo 108   010980114  

FLO128L

Ardo 128   010980116  

FLO166L

Ardo 166   010980117  

FLO148LB

Ardo 148   010980130  

FLO168SB

Ardo 168   010980131  

FLO128LB

Ardo 128   010980134  

FLO128SB

Ardo 128   010980135  

FLO167LB

Ardo 167   010980138  

FLO167SB

Ardo 167   010980139  

FLO168LB

Ardo 168   010980140  

FLO148SB

Ardo 148   010980141  

FLO148LC

Ardo 148   010980144  

FLO167LC

Ardo 167   010980145  

FLO167SC

Ardo 167   010980147  

FLO168LC

Ardo 168   010980148  

FLO128LC

Ardo 128   010980149  

FLO128SC

Ardo 128   010980150  

FLO168SC

Ardo 168   010980153  

FLO148SC

Ardo 148   010980155  

FLO168DEU

Ardo 168   010980157  

FLO168D

Ardo 168   010980194  

M9166

Blucher 9166   010032138  

MILANO

Ardo    014032019  

ROMA

Ardo    010032178  

TL120L

Ardo 120   012980028  

TL120L-N

Ardo 120   012980039  

TLO126L

Ardo 126   012980041  

TLO126S

Ardo 126   012980042  

TLO125L

Ardo 125   012980051  

W7124

Edy 7124   010032100  

W1039A

Nordland 1039   010032107  

W7570

Edy 7570   010032106  

WD7575

Edy 7575   014032012  

W7577

Edy 7577   010032129  

W-817

Edy 817   010032135  

WVL2015EL

Nordland 2015   010032146  

W777

Edy 777   010032154  

WVL-2016EL/C

Nordland 2016   010032157  

W969

Edy 969   010032180  

WVL6016

Nordland 6016   010032206  

W566

Edy 566   010032211  

W866

Edy 866   010032212  

W216-1

Edy 216   010032214  

WA1650-1

Hilton 1650   010032216  

W1280

Edy 1280   010032218  

W1480

Edy 1480   010032219  

WA1480

Hilton 1480   010032221  

WA1660

Hilton 1660   010032222  

WM26AAA

Studio 26   010032223  

WBL6312

Nordland 6312   012032032  

W735

Edy 735   012032033  

W720

Edy 720   012032034  

WD675

Edy 675   014032017  

WD985

Edy 985   014032020  

WDC1275-1

Nordland 1275   014032023  

WD985-1

Edy 985   014032024  

WD128L

Ardo 128   014980002  

WD128L-N

Ardo 128   014980006  

WDO1485L

Ardo 1485   014980010