CommercieelMerkTypenummerApparaatnaamServicenummerMachinecodeProductie

AWB4000

Bico 4000   010032005  

AWB18000

Bico 18000   010032010  

AWB8000

Bico 8000   010032015  

AWB1000

Bico 1000   010032019  

AWB800E

Bico 800   010032020  

AWB1200-MK1

Bico 1200   010032026  

AWB1200

Bico 1200   010032027  

AWB1200-1

Bico 1200   010032050  

AWB800

Protech 800   010032052  

AWB1000

Protech 1000   010032053  

AWB1200

Protech 1200   010032054  

AWB1000-MK1

Protech 1000   010032074  

AWB800-MK1

Protech 800   010032075  

AWB1200-MK1

Protech 1200   010032076  

AWB1400

Protech 1400   010032081  

AWB1250

Protech 1250   010032113  

AWB1050

Protech 1050   010032114  

AWB1450

Hilton 1450   010032104  

AWB1280

Hilton 1280   010032130  

AWB1480

Hilton 1480   010032131  

AWB1250

Hilton 1250   010032132  

AWB1050

Hilton 1050   010032133  

AWB1580

Hilton 1580   010032134  

AWV-115

Ardo 115   010032147  

AWV125E

Ardo 125   010032148  

AWV145E

Ardo 145   010032149  

AWB1200

Hilton 1200   010032153  

AWB1600

Hilton 1600   010032161  

AWV145E-1

Ardo 145   010032172  

AWB1200-1

Hilton 1200   010032175  

AWB1670

Hilton 1670   010032184  

A410

Ardo 410   010980051  

A610

Ardo 610   010980053  

A814

Ardo 814   010980057  

E12GREY

Edy 12   010032004  

ECO W422

Nordland 422   010032007  

ECO W1044E

Nordland 1044   010032011  

ECO W844

Nordland 844   010032014  

EL800

Ecoline 800   010032031  

EL1000

Ecoline 1000   010032032  

EL1200

Ecoline 1200   010032033  

EDYW7570

Merloni   010032106  

E616

Ardo 616   010032201  

F1006

Edy 1006   010032002  

F1004

Edy 1004   010032006  

F1012

Edy 1012   010032009  

FL85SX

Ardo 85   010980041  

FL105LX

Ardo 105   010980043  

FL105SX

Ardo 105   010980045  

FLI120L

Ardo 120   010980067  

FL85SX-N

Ardo 85   010980163  

FL105LX-N

Ardo 105   010980165  

FL105SX-N

Ardo 105   010980167  

FLI120L-N

Ardo 120   010980190  

FLI80S-N

Ardo 80   010980191  

H1000

Hilton 1000   010032063  

H1150

Hilton 1150   010032064  

HF402

Hilton 402   010032041  

M8050

Blucher 8050   010032008  

M9080

Blucher 9080   010032012  

M9120

Blucher 9120   010032029  

M9100

Blucher 9100   010032034  

M9060

Blucher 9060   010032035  

M8100

Blucher 8100   010032055  

M8120

Blucher 8120   010032056  

M7060

Blucher 7060   010032057  

M7100

Blucher 7100   010032058  

M7115

Blucher 7115   010032059  

M7100-MK1

Blucher 7100   010032068  

M7115-MK1

Blucher 7115   010032069  

M8120-MK1

Blucher 8120   010032070  

M8140

Blucher 8140   010032083  

M8100MK1

Blucher 8100   010032091  

M7100MK2

Blucher 7100   010032092  

M8120MK2

Blucher 8120   010032093  

M8140MK1

Blucher 8140   010032094  

M8104

Blucher 8104   010032118  

M8124

Blucher 8124   010032119  

M8144

Blucher 8144   010032120  

M9124

Blucher 9124   010032136  

M9144

Blucher 9144   010032137  

M9166

Blucher 9166   010032138  

M-9126

Blucher 9126   010032139  

M-9146

Blucher 9146   010032140  

MONZA1600

Ardo 1600   010032159  

M9160

Blucher 9160   010032162  

MONZA1200

Ardo 1200   010032163  

M9126-1

Blucher 9126   010032168  

M9146-1

Blucher 9146   010032169  

MONZA1200-1

Ardo 1200   010032176  

MONZA1400

Ardo 1400   010032179  

S805-B

Edy 805   010032001  

S885-4

Edy 885   010032016  

WA1000

Edy 1000   010032013  

W918

Edy 918   010032017  

W-904

Edy 904   010032021  

W-906

Edy 906   010032022  

W-908

Edy 908   010032023  

W-912

Edy 912   010032024  

WA-800

Edy 800   010032025  

W477

Nordland 477   010032036  

W677

Nordland 677   010032037  

W877

Nordland 877   010032038  

W1077

Nordland 1077   010032039  

W1277

Nordland 1277   010032040  

W1244

Nordland 1244   010032030  

W400

Edy 400   010032042  

W500

Edy 500   010032043  

W800

Edy 800   010032044  

W1000

Edy 1000   010032045  

W1150

Edy 1150   010032046  

W508

Edy 508   010032047  

W510

Edy 510   010032048  

W512

Edy 512   010032049  

W918-1

Edy 918   010032051  

W890

Nordland 890   010032060  

W1090

Nordland 1090   010032061  

W1290

Nordland 1290   010032062  

W800-MK1

Edy 800   010032065  

W1000-MK1

Edy 1000   010032066  

W1150-MK1

Edy 1150   010032067  

W508-MK1

Edy 508   010032071  

W510-MK1

Edy 510   010032072  

W512-MK1

Edy 512   010032073  

W515

Edy 515   010032077  

W513

Edy 513   010032078  

W515-1

Edy 515   010032079  

W513-1

Edy 513   010032080  

W1490

Nordland 1490   010032082  

W1090

Nordland 1090     

W1290

Nordland 1290     

W890

Nordland 890     

W5120

Edy 5120   010032084  

W5102 SILVER

Edy 5102   010032085  

W5103 YELLOW

Edy 5103   010032086  

W5104 BLEU

Edy 5104   010032087  

W1090MK1

Nordland 1090   010032088  

W1290MK1

Nordland 1290   010032089  

W1490MK1

Nordland 1490   010032090  

W5050

Edy 5050   010032095  

W5040

Edy 5040   010032096  

W5080

Edy 5080   010032097  

W5100

Edy 5100   010032098  

400

Ecoline 00   010032028  

550TS

Rondo 50   010032003